Vilkår & betingelser:

For at være medlem af DTH skal du som minimum betale et årligt kontingent.

Dette gøres via denne side, KlubModul.

Opret en profil og tilmeld dig dit hold.

Hvis du tilmelder og betaler med Dankort/Mastercard, vil der fremover ske løbende træk af kontingent, indtil du melder dig ud igen (eller dit betalingskort udløber). Udmelding kan kun ske ved henvendelse til klubben på: rico_k@joergensen.tdcadsl.dk

Det er således ikke muligt selv at melde sig ud via sin KlubModul-profil.

Senest 10 dage inden kontingent-trækning, vil du blive adviseret om det via e-mail.

Minihold (til og med U9) trækkes én gang årligt, 1/9, mens Trille & Trolle, samt U11 til senior trækkes halvårligt, hhv. 1/9 og 1/2.

Hvis du er nyt medlem, så tilmeld dig ved sæsonstart ikke tidligere end 2/9, da du ellers vil blive trukket to gange. Det samme gør sig gældende for spillere i Trille & Trolle, samt U11 til senior, der først begynder efter jul. Betal ikke med Dankort/Mastercard før tidligst 2/2 - da undgår du at blive trukket to gange.

Hvis du først begynder at spille håndbold efter jul, opkræves kun halvt kontingent. Rent praktisk betales fuld kontingent (kun for U5-U7-U9), og derefter returneres halvdelen. Nye spillere på øvrige hold vil blot blive opkrævet den halvårlige rate.

GDPR

Vedr. GDPR (EU's persondataforordning) så skal du ved tilmelding oplyse følgende: Navn, adresse, mobilnummer, fødselsdato, køn, mailadresse. Fra U9 og opefter er vi som klub nødt til at videregive oplysningerne til Håndbold Region Øst (HRØ), da vi deltager i deres turneringer. HRØ indførte 1. august 2014 elektroniske holdkort, så vi kan ikke undgå det, hvis vi skal deltage i deres turneringer.

Vi udsender ikke regelmæssige nyhedsbreve, men vi forbeholder os muligheden for at udsende relevant information til din mailadresse.

Vi gemmer også oplysninger på tidligere medlemmer. Hvis du ønsker disse oplysninger slettet, skal du rette henvendelse til klubben.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: rico_k@joergensen.tdcadsl.dk